psykologtime

Aktuelt:

Alle aktueltsaker

Annette arbeider med en rekke problemstillinger, og det er det aktuelle og individuelle problemet som styrer valg av arbeidsmetode og terapiform.

I over 20 år har jeg som psykolog benyttet meg av terapi basert på forskjellige innfallsvinkler, teoretiske grunnlag og behandlingsmetoder. Jeg tilpasser dette ut fra personlighet, problemstillinger og tidsrammen vi har i samarbeidet vårt.