woman talking to therapist

Psykolog i Oslo:

Individualterapi

Livet er fullt av uforutsette hendelser og utfordringer. Noen ganger bringer det oss ut av likevekt. Jeg arbeider med en rekke problemstillinger, og det er det aktuelle og individuelle problemet som styrer valg av arbeidsmetode og terapiform. Du kan komme til meg hvis du vil ut av dårlige mønstre, eller om du vil utforske og etablere andre måter å takle situasjoner, relasjoner, jobben eller annet livsinnhold på. Hos meg er terskelen lav og ingen problemstillinger er for små eller for store. Det er opp til deg om du ønsker å komme på en regelmessig basis, for eksempel 1 gang i uken, annenhver uke eller noe annet. 

Vanlige problemstillinger:

 • Tomhetsfølelse
 • Dårlig selvtillit og lav selvfølelse
 • Frykt for å ikke være god nok
 • Relasjoner: utfordringer med/mellom barn, ungdom eller foreldre
 • Nedstemthet eller depresjon
 • Utbrenthet
 • Stressmestring
 • Har det vanskelig på jobben
 • Samlivsutfordringer eller samlivsbrudd
 • Prestasjonsangst, sosial angst og fobier
 • Vansker med å sette grenser mot andre
 • Sorg og kriser 
 • Alkohol/avhengighet
 • Medavhengighet – familiemedlemmer eller venners vansker når en du er nær er rusavhengig
Annette Øverby

Annette Øverby

Klinisk psykologspesialist