psykologtime

Annette Øverby:

Kurs

Annette arbeider med en rekke problemstillinger, og det er det aktuelle og individuelle problemet som styrer valg av arbeidsmetode og terapiform.

Kurset “Å romme hele pakka” er et kurs for deg som ønsker å mestre stress bedre og skape bedre pusterom for deg selv. Kurset er basert på Mindfulness/Oppmerksomt nærvær-teknikk og tenkning.​