parterapi

Bli bedre på å mestre stress

Kurs i Stressmestring

Kurset “Å romme hele pakka” er et kurs for deg som ønsker å mestre stress bedre og skape bedre pusterom for deg selv. Kurset er basert på Mindfulness/Oppmerksomt nærvær-teknikk og tenkning.

Kurset gir deg innsikt i mindfulness-teori, filosofi og rammeverk og  gir deg konkrete erfaringsbaserte tenknikker, øvelser og metoder å praktisere i egen hverdag. Du vil lære hva mindfulness er, du vil få enkle øvelser du kan øve på i egen hverdag mellom kursgangene. Dette vil føre til større flyteevne i eget liv – uansett farvann. 

Øvelser du lærer er blant annet pusteøvelser, avslapningsøvelser og
enkel mindfulnessbasert meditasjon. Disse øvelsene og jevnlig trening på
dem øker stressmestringsevnen din og evnen til å ta bedre handlingsvalg
i hverdagslivet, familielivet, relasjoner og på jobbarenaen.

Kurset går over 6 tirsdager fra kl. 15-17. Ta kontakt for å høre når neste rekke settes opp.

Annette Øverby

Annette Øverby

Klinisk psykologspesialist

Om mindfulness?

Hva er mindfulness? 

Livet er fullt av utfordringer for oss alle, og mindfulness gir gode redskaper å møte dem med. Det handler om å være oppmerksom og tilstede her og nå. Mindfulness er noe alle mennesker har, og som kan trenes systematisk. Denne tilnærmingen til livet baker jeg ofte inn i alle former for møter på mitt kontor. Denne måten å jobbe med seg selv er svært nyttig, det er en livsfilosofi og et verktøy for å få det bedre. Jeg tilpasser hvordan vi jobber med mindfulness ut fra situasjonen og personen jeg møter. 

Hva hjelper mindfulness med?

Å jobbe med mindfulness kan være et svært nyttig verktøy, særlig for lettere psykiske lidelser som depresjon, angst og stress. Det er også en god måte å jobbe med seg selv for å kunne mestre belastningene ved sykdommer og smerteplager. Jeg mener at å jobbe med mindfulness, er å kunne leve livet bedre enn du visste at du kunne. Du lærer å være deg selv, du trenger ikke prøve å bli noe annet, du kan være akkurat den du er. Ditt vesen og din væremåte. Det du kjenner inni deg at du er før stresset og tankene tar overhånd.

Vil du anvende mindfulness i ditt liv? 

Jeg er sertifisert mindfulness-instruktør og holder kurs. Kurset heter “Å romme hele pakka” og handler om å kjenne på alle følelsene du har inni deg. På kursene lærer du hva mindfulness er, og hvordan du kan anvende det i ditt eget liv. Kurset går over 6 ganger annenhver uke. 

Mindfulness i gruppeterapi

Jeg liker å jobbe med mindfulness i gruppeterapi. Det er godt å bli forstått av andre, og gjenkjenne at du ikke er alene. Gruppeterapi handler om å tørre å åpne seg for andre, være deg selv og være tilstede. Det du føler blir mer ekte når du deler det med andre. Har du problemer med en viss type folk eller i visse relasjoner, kan gruppeterapi være et perfekt sted å teste hypoteser og erfaringer med andre. Det er som selve livet, bare i en mye mindre setting. Hvordan reagerer folk på det du sier? Hva kjenner du på i møte med andre? Det er en måte å jobbe med deg selv, komme deg ut av mønster og spor som har satt seg. Er det noe du unngår? Går du fort i forsvar? I gruppeterapi jobber du med deg selv, men får også kjent på hvordan du reagerer i møte med andre. Du gjør deg opp tanker om hvordan folk er, hva slags folk du liker, og hva som får deg til å reagere. Hvordan kan jeg forholde meg til sånne type mennesker? Hva skjer i meg når dette temaet blir tatt opp? Gruppeterapi er rett og slett litt ekstra drahjelp. 

Dette med mindfulness blendes inn i gruppeterapien. Reaksjonene dine er ikke i lufta, de er inne i kroppen og du har tilgang på de. Det er grunnleggende, men vi glemmer det. Det er mange systemer i oss mennesker som trekker og har ulike oppgaver. Vi lærer å avdekke disse reaksjonene. Hvordan kan livet bli bedre av å være deg selv og være tilstede? Du må ikke haste til neste sted, ro ned. Tål å være her og nå, kjenn på de vanskelige følelsene, og du får tilgang til ressursene. På denne måten finner du ut hva du faktisk vil, du er ikke drevet av frykt. Det er en annen kilde i deg, det er lyst, mening, kreativitet. I gruppeterapi utforsker vi alle disse følelsene og fokuserer på mindfulness underveis.