psykologtime

Annette Øverby:

Alle mine tjenester

Annette arbeider med en rekke problemstillinger, og det er det aktuelle og individuelle problemet som styrer valg av arbeidsmetode og terapiform.

Hos meg er terskelen lav og ingen problemstillinger er for små eller for store. Det er opp til deg om du ønsker å komme på en regelmessig basis, for eksempel 1 gang i uken, annenhver uke eller noe annet. 

Å være i en parrelasjon er både givende og utfordrende – uansett hvilket stadium dere befinner dere i.

Ønsker du noen å sparre med? Det er ikke sikkert du har de helt store problemene, men heller vil bli inspirert til å utvikle deg.

I gruppeterapi får du god anledning til å arbeide med ulike mønstre og temaer du kjenner er uhensiktsmessige eller vanskelige for deg. Fastlåste eller uoppdagede væremåter hindrer deg gjerne i å komme videre.

Kurset “Å romme hele pakka” er et kurs for deg som ønsker å mestre stress bedre og skape bedre pusterom for deg selv. Kurset er basert på Mindfulness/Oppmerksomt nærvær-teknikk og tenkning.