folk og samling

Gruppeterapi

I gruppeterapi får du god anledning til å arbeide med ulike temaer og mønstre du kjenner er uhensiktsmessige eller vanskelige for deg. Fastlåste eller uoppdagede væremåter hindrer deg gjerne i å komme videre.

Temaer deltagere ofte har med seg i gruppeterapien er relasjonelle problemer, selvfølelsesproblematikk, nedsatt stemningsleie, tomhetsfølelse, kommunikasjonsutfordringer, vanskeligheter med å dele med andre, motta og akseptere kritikk og ros eller for eksempel vanskeligheter når det gjelder intimitet og nærhet. 


Underveis i gruppeterapien ser du egne reaksjonsmønstre gradvis klarere. Å arbeide med deg selv sammen med andre som tar deg på alvor og selv bidra til andres helingsprosesser, gir håp og inspirasjon. I gruppen vil man også kunne bli utfordret gjennom andres reaksjoner på deg og tilbakemeldinger. Dette kan for oss alle være ubehagelig, men vil gi deg mestring å tåle andres følelser og reaksjoner uten at du trenger å endre noe ved deg, eller du merker at det kanskje er nettopp der skoen din trykker og trenger hjelp til å skape nye måter å håndtere følelsene og responsene dine.  Mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser kan ha veldig like problemer. Å erfare det, gjør at vi føler oss mindre alene. Å bli forstått og gjenkjent gir trygghet, kraft og bedre flyt i deg selv og mellom deg selv og andre.

Annette Øverby

Annette Øverby

Klinisk psykologspesialist

Slik foregår gruppeterapien:

Gruppeterapi er en behandlingsform som har god dokumentert effekt. Gruppeterapi hos meg har en såkalt “slow open” struktur som vil si at av og til avslutter noen deltakelsen sin, mens noen kommer til underveis. Da vil det alltid være flere “gamle”  og noen litt nyere medlemmer av gruppa, samtidig som stabiliteten blir ivaretatt. Gruppen har 6-8 deltakere, møtes 1,5 time ukentlig over minimum 20 ganger, men om ønskelig kan man fortsette å møte opp i gruppeterapi så lenge man ønsker. Gruppen blir ledet av meg, Annette Øverby. Ta gjerne kontakt hvis du er nysgjerrig på å bli med i en terapigruppe.

Som et alternativ til gruppeterapi, holder jeg også kurset “Å romme hele pakka” som også går ut på å skape mer trygghet i deg selv og øke livsmestringen.

I over 20 år har jeg praktisert gruppeterapi for de fleste aldersgrupper, og et bredt spekter av problemstillinger. Jeg har erfaring fra psykisk helsevern, familievern, parterapi og med avhengighetsproblematikk.

Jeg er profesjonsutdannet og autorisert spesialist, noe som innebærer at tilbudet ytes i tråd med de til enhver tid gjeldende juridiske retningslinjer for psykologer. Jeg er forøvrig medlem av Norsk Psykologforening, Norsk Pasientskadeerstatning, Institutt for Aktiv Psykoterapi og Norsk Forening for Familieterapi.

Hva koster gruppeterapi?

Gruppeterapien koster kr. 850,- per gang (90 min) halvårlige bindende faser à 30 ganger.

Hos meg er det lavterskel, alle er velkomne!

Du kan også ta kontakt for mer informasjon i forbindelse med gruppeterapi og hvordan jeg kan hjelpe deg.