Hvordan jeg jobber

Tenking og teknikk

Jeg tenker at det er avgjørende for et godt liv å kunne være den vi er, ikke den vi tror vi må være. Det vil si å ta i bruk vårt ubrukte potesiale, ikke i stress og frykt strebe etter å måtte bli sånn eller slik.

Gjennom å bli bevisstgjort egen tenkning, følelser, triggere og autopiloter/atferdsresponser kan du få vridd din måte å se deg selv på og skape nye handlingsmåter. Dette i sin tur påvirker mestring, trygghet og samhandlingen mellom deg og relasjonene dine. I terapi og samtaler hos meg bruker jeg forskjellige innfallsvinkler, teoretiske grunnlag og behandlingsmetoder. Jeg tilpasser dette ut fra personlighet, problemstillinger og tidsrammen vi har i samarbeidet vårt. Både kognitiv adferdsterapi, eksistensiell metodikk, metakognitive perspektiver og mindfulness er en del av repertoaret. Mindfulness - eller Oppmerksomt Nærvær, som det kalles på norsk - handler om å bli mindre fanget i egne tanker og følelser, og møte egne opplevelser med mer vennlighet og aksept.

Aller viktigst i i møtene våres er vårt samarbeidsklima. Derfor legger jeg stor vekt på trygghet for åpenhet, slik at utforskningen av ditt hele deg også skal kunne inkludere sårbarheten så vel som ressursene dine. Våre sårbare sider er vel så viktige å ha med oss i utøvelsen av oss selv som HELE individer. Sårbarhet er ikke svakhet, det er ekthet, og når vi kan utøve og ha med “hele oss selv” kommer kreativiteten og motivasjonen vår frem i sin ekte kraft. Jeg kan hjelpe deg med å nå målene du har, samtidig som du kan være tilstede der du ER. I tillegg til individuelle samtaler, holder jeg kurset “å romme hele pakka” som lærer deg hva mindfulness faktisk er og hvordan det kan hjelpe deg. Du kan også delta i gruppeterapi med de fordelene det har å jobbe med deg selv gjennom deling med andre og romming av andre.