Stefamilien

I dag er det flere og flere familier hvor den ene eller begge har barn fra tidligere forhold. I en slik relasjon er det ingen mal for hvordan hverdagen skal fungere. Som steforelder er det naturlig å kjenne på et spekter av følelser, som du kanskje aldri har følt før. Du kan føle deg utenfor. Bli sjalu. Streve med å finne din rolle og være usikker på dine egne og andres forventninger til deg selv. Å sette ord på disse følelsene og erfaringene hjelper. Du er ikke alene om dette, mange andre føler det samme.

Man kan komme alene eller som par. Kvinner som strever med å forme sin rolle i stefamilien, har også tilbud om å bli med i en stemorsgruppe. Annette har spesialisert seg på ”den nye familien”. Hos henne kan du komme for å få hjelp til å bygge nye familietradisjoner, jobbe med følelsene dine, verne om parrelasjonen, håndtere spørsmål rundt barneoppdragelse og finne en dynamikk og hverdag som passer for din familie.

Stefamilien