Parterapi

Å være i en parrelasjon er både givende og utfordrende – uansett hvilket stadium dere befinner dere i; enten det er tidlig i kjærlighetsforholdet hvor dere fortsatt lærer hverandre å kjenne, i tiden som småbarnsforeldre, i et gjengifteforhold med mine, dine og våre barn, eller i et modent ekteskap hvor barna har flyttet hjemmefra.

Ønsker du forandringer? Vil du at dere skal kommunisere bedre? Ønsker du å bli sett, hørt og forstått? Drømmer du om å finne tilbake til de gode følelsene? Trenger du å uttrykke ting du ikke før har turt å si?

Kjærlighetsrelasjonen er i stadig utvikling og kan være kilde til ny lærdom om både deg selv og partneren. Parterapi er et tilbud hvor dere sammen med Annette kan utforske, sortere og utvikle dere både som par og individuelt. Gevinstene av å investere tid i forholdet er mange! Jobber dere sammen med relevante og utfordrende temaer, vil det øke samhørighetsfølelsen, gleden, tryggheten og nærheten, bedre seksuallivet og den generelle tilfredsheten.

Noen har imidlertid kommet dit at den

Parterapi

ene eller begge har tanker om å bryte ut av forholdet. Da kan det være lurt for den videre prosessen at dere søker profesjonell bistand. Annette kan lose dere gjennom vanskelige temaer som begge i fremtiden kan 
tjene på at dere snakker om.