Annette Øverby

Annette Øverby

I min praksis jobber jeg med å skrelle vekk ”støy” og bekymringer som hindrer tilfredshet og vekst. Det kan dreie seg om slitsomme relasjoner, sorg ved skilsmisse, kjærlighetssorg, bitterhet, skyldfølelse eller uro. I arbeid med par og familier jobber jeg med tydeliggjøring av forventninger, det å bedre leve med hverandres ulikheter og hva den enkelte trenger for å føle seg sett og anerkjent av partneren.

Annette Øverby er klinisk psykologspesialist. Gjennom femten år har hun jobbet med de fleste aldersgrupper og med et vidt spekter av problemstillinger.  Annette har  jobbet

i psykisk helsevern, innen familievernet og med avhengighetsproblematikk. Par- og familieterapi har  også vært en sentral del av hennes virkefelt. I denne sammenheng også har media og presse brukt hennes ekspertise.  I parterapiarbeid og familieterapi har hun også fordypet seg i de utfordringer stefamilier står overfor.

Annette Øvreby er profesjonsutdannet og autorisert spesialist, noe som innebærer at tilbudet ytes i tråd med de til enhver tid gjeldende juridiske retningslinjer for psykologer.

 Medlem av Norsk Psykologforening, Norsk Pasientskadeerstatning, Insititutt for Aktiv Psykoterapi og Norsk Forening for Familieterapi.

Medlem av
  • Norsk Psykologforening
  • Insititutt for Aktiv Psykoterapi
  • Norsk Pasientskadeerstatning
  • Norsk Forening for Familieterapi