Fleksibelt Psykologtilbud

Psykologspesialist Annette Øverby tilbyr et åpent og fleksibelt psykologtilbud av høy faglig kvalitet. Her er det ingen dørterskel, alle er velkomne! Enten du ønsker å bli en bedre utgave av deg selv og vil ha en å sparre med, eller har en konkret tilstand eller problemstilling du ønsker behandling for.

Vi mennesker kommer i alle slags varianter. Kanskje du sliter med tomhetsfølelse og nedstemthet? Eller føler deg låst i en rutinepreget hverdag og tidsklemma? Kanskje du og din partner sliter i samlivet? Eller er du en fortvilet stemamma som føler deg alene i situasjonen din? Kanskje har du drømmer og mål du skulle ønske du hadde mot til å realisere? Ingen tema

er for store, ingen er for små. Ta tankene og utfordringene med deg hit, så jobber vi mot målet sammen! Det kan være akutte eller langsiktige problemstillinger.

Hos Annette kan du få time innen et par dager. Benytt kontaktskjema eller ring   23 89 10 06

Annette Øverby er profesjonsutdannet og autorisert spesialist, noe som innebærer at tilbudet ytes i tråd med de til enhver tid gjeldende juridiske retningslinjer for psykologer.